ยินดีต้อนรับเข้าสู่...สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต :: ค่านิยมองค์กร อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร อำนวยประโยชน์สุข ::

หน้าแรก

 • E-Book

  **support Google Chrome,Firefox
 • VDO ข่าวกิจกรรม

 • คู่มือสำหรับประชาชน ของ สนง.พมจ.ภูเก็ต

 • ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง

  • lenovo-Desktop-PC-price

   ราคากลางคอมพิวเตอร์

   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง          
 • ประกาศประกวดราคา

 • ราคาน้ำมันวันนี้