[ขยายเวลา!] ขอเชิญชวนบุคคลสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

ขอเชิญชวนบุคคลสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

 

ขยายเวลาการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ โดยขยายเวลาตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562

IMG_0002

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่

Comments

comments