นายอภิชัย ไชยวิเศษ

1

ชื่อ นายอภิชัย ไชยวิเศษ อายุ 46 ปี
ลักษณะ/รูปร่าง รูปร่างสมส่วน สูง 170 ซม. น้ำหนัก 62 กก.
ผมสีดำแดง
อาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจของบริษัทขนส่งจำกัด สถานีเดินรถกาฬสินธุ์
ได้สูญหาย ณ สถานีขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 เวลา 07.00 น.

หากบุคคลใดมีข้อมูลเบาะแส หรือพบเห็นบุคคลดังรูป กรุณาแจ้งมาที่
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์/โทรสาร 043-8211649 หรือ นางศิริทิพย์ ไชยวิเศษ (หลานสาว)
ผู้สูญหาย หมายเลขโทรศัพท์ 095-8391143

Comments

comments