ยินดีต้อนรับเข้าสู่...สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต :: ค่านิยมองค์กร อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร อำนวยประโยชน์สุข ::

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต

 

ที่อยู่ 5 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์ 076-212762 หรือ 076-212726
โทรสาร 076-212761
Email: phuket@m-society.go.th

 

ตั้งคำถามเมื่อมีข้อสงสัย ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ cute icon.gif