ทุกวัน ♥♥♥ เป็นวันของครอบครัว

20180508_๑๘๐๕๑๐_0053

ทุกวัน ♥♥♥ เป็นวันของครอบครัว
งานวันแห่งครอบครัวและวันสตรีสากลประจำปี 2561
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
โดย จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ สำนกงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน

Comments

comments