นางลีนา บุญประเสริฐ

1-273x300

นางลีนา  บุญประเสริฐ  อายุ 61  ปี  เล่าเรื่องซ้ำๆวกวน คาดว่าน่าจะเกิดจากโรคอัลไซเมอร์ ได้ทราบว่าเคยแต่งงานกับชาวต่างชาติ มีบุตรด้วยกัน 3 คน อาศัยอยู่ที่บาห์เรน
ต่อมาได้หย่าร้างกับสามีและเดินทางกลับเมืองไทยพักอยู่ในกรุงเทพฯโดยลำพัง นางลีนาฯ ชอบทำบุญ จึงได้เดินทางมาที่จังหวัดอุทัยธานีเพื่อทำบุญ ถือศีล ที่วัดจันทราราม (วัดท่าซุง)
จังหวัดอุทัยธานี นางลีน่าฯแจ้งว่ามีน้องชาย 1 คน ชื่อนายสมศักดิ์  บุญประเสริฐ อาศัยอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี แต่ไม่ได้ติดต่อกันเป็นเวลานาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
มนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ได้ประสานไปยังสำนักงานปกครองจังหวัดสุพรรณี เพื่อสืบค้นข้อมูลทางทะเบียนราษฎร์ พบว่า นางลีนาฯ ไม่มีชื่อปรากฏในทะเบียนราษฎร์ ส่วนนายสมศักดิ์ ฯ
พบว่า มีชื่ออยู่ที่บ้านเลขที่ 169 หมู่ 6 ตำบลโคกคาม อำเภอบางปลาม้า จ้งหวัดสุพรรณบุรี ทางจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ประสานไปที่ ตำบลโคกคาม พบนายดนุพล  สุขพร้อม ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๖ ได้ตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่แล้ว ไม่มีใครเคยพบเห็นนายสมศักดิ์ฯ
ถ้ามีผู้ใดมีเบาะแส/พบเห็น/รู้จักญาติ ของนางลีนา  บุญประเสริฐ โปรดแจ้ง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 056-513758 หรือ
056-512229

Comments

comments