ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)
พนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

ลงเว็บ

Comments

comments