Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครผู้เข้าฝึกหลักสูตรการเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2563

  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เปิดรับสมัครผู้เข้าฝึกหลักสูตรการเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2563 รับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ สมัครได้ที่ กลุ่มพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เลขที่ 139 หมู่ 4 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ติดต่อสอบถาม 076 685270 - 1 ต่อ 105,130 หรือสมัครฝึกอบรมออนไลน์ คลิกที่นี่ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่  

โครงการประกวดรางวัลองค์กรสวัสดิการชุมชน: ผู้สรรค์สร้างความมั่นคงของมนุษย์

  โครงการประกวดรางวัลองค์กรสวัสดิการชุมชน: ผู้สรรค์สร้างความมั่นคงของมนุษย์    ประเภทของรางวัล  คู่มือรางวัล อ.ป๋วย 63  ใบสมัครกองทุน  ใบสมัคร ปี 2563 กลุ่มองค์กร

รายงานผลการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคม

เอกสารรายงานผลการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคม [wpdm-all-packages items_per_page="10" categories="รายงานผลการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคม" jstable=1 order_by="field_name" order="DESC"]

[ขยายเวลา!] ขอเชิญชวนบุคคลสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

ื ขอเชิญชวนบุคคลสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง   ขยายเวลาการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ โดยขยายเวลาตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่

การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์

  การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ [wpdm-all-packages items_per_page="10" categories="ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์" jstable=1 order_by="field_name" order="DESC"]